People

Faculty

Visiting Professors

Wang, Jin, Ph.D.
Wang, Shuang, Ph.D.
Yang, Yuping, Ph.D.

spacer

Students

Cao, Wei
Chen, Yongyao, Ph.D.
Lu, Xinchao, Ph.D.
Mandehgar, Mahboubeh
Shutler, Alisha
Xu, Ningning
Yang, Yihong